Anur Hadžiomerspahić, grafički dizajner, diplomirao je na I.E.D. Evropskom institutu za dizajn u Milanu i Akademiji likovnih umjetnosti Brera u Milanu.

Dobitnik je nagrade Epica Winner 2001. u Parizu na festivalu Epica Awards – Europe’s Creative Awards za kampanju “Računaj na mene” Iskraemeco.

Učesnik je Centralne izložbe 49. Venecijanskog Bijenala 2001. na poziv selektora bijenala Haralda Szeemanna na kojoj se predstavlja sa svojom serijom plakata “Human Condition”. Prvi serijal plakata “Human Condition” izlaže 1996. godine u Milanu, i tu vrstu umjetničkog izraza u kojem koristi medij advertisinga da odašilje socijalno angažovane poruke naziva Artvertising.

Izlaže u javnim prostorima, tržnim centrima i supermarketima, te 2009. godine postavlja izložbu u supermarketu COOP u Veneciji za vrijeme šestomjesečnog trajanja Venecijanskog Bijenala.

Dobitnik je mnogih internacionalnih i nacionalnih priznanja u polju dizajna i advertisinga kao što su: 1998. Golden Drumsticks (Portorož -Golden Drum Advertising Festival of the New Europe), 1998. Golden Light,  Specijalna nagrada za najbolju ideju (Portorož - Golden Drum Advertising Festival of the New Europe), 1998. Epica Finalist (Epica Awards – Europe’s Creative Awards), 2000. Epica Finalist, (Epica Awards – Europe’s Creative Awards), 2000 Gradn Prix za Art direction (Festival Advertainment – Milano)…

Anur je Kreativni direktor Reklamne agencije Ideologija (ex Kreativni Centar Cardea).

 

Anur Hadžiomerspahić, graphic designer, graduated from IED, the European Institute for Design in Milan and the Brera Fine Arts Academy in Milan.

He received the 2001 Epica Winner Award at the Epica - Europe’s Creative Awards - Festival in Paris for the Iskraemeco “Count on Me” campaign.

Harald Szeemann selected his “Human Condition” series of posters for the Central Exhibition of the 49th Venice Biennale in 2001. The first “Human Condition” series of posters was exhibited in 1996 in Milan and is characteristic of his chosen mode of artistic expression that he calls Artvertising: he uses the medium of advertising to send socially relevant messages.

His works have been exhibited in public spaces, shopping centres and supermarkets, and in 2009, an exhibition was shown at the COOP supermarket in Venice during the six months of the Venice Biennale.

He has received numerous international and national awards for design and advertising, including:  1998 - Golden Drumsticks (Portorož -Golden Drum Advertising Festival of the New Europe), 1998 -  Golden Light,  Special award for best idea (Portorož - Golden Drum Advertising Festival of the New Europe), 1998 - Epica Finalist (Epica Awards – Europe’s Creative Awards), 2000 - Epica Finalist, (Epica Awards – Europe’s Creative Awards), 2000 - Gradn Prix for Art direction (Festival Advertainment – Milano)…

Anur is the Creative Director at the Ideologija Advertising Agency (former Creative Centre Cardea)

 

Contact

mail: anur@ideologija.ba

Ideologija Advertising Agency: www.ideologija.ba

Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share